Undervisning Og Laering

Undervisning bør være målrettet og planlagt.
Undervisning er samhandling og kommunikasjon mellom lærer og elev, både på det verbale og ikke-verbale plan. Et klart mål er å engasjere elevene og gi dem lyst til å lære mer.