Sosiale Og Faglige Relasjoner Mellom Laerer Og Elev

Sosiale og faglige relasjoner mellom lærer og elev

Voksne er svært viktige personer for barna. Blant disse voksne står læreren veldig sentralt. Vi sier vi har en positivt lærer- elev relasjon når relasjonen er preget av nærhet, omsorg og respekt, og et lavt konfliktnivå. Dette er viktig at blir tatt alvorlig. Det er alltid læreren som har ansvar for å legge til rette for at relasjonen skal fungerer positivt.