sosial komtetanse

Sosial kompetanse
Begrepet sosial kompetanse vil si at man skal bygge seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som man trenger for å mestre ulike sosiale miljøer.