Profesjoner Og Profesjonskunnskap

Pedagogikk og elevkunnskap er det faget som representerer kjernen i lærerstudentenes profesjonelle utvikling, og skal gi studentene en felles identitet som lærer i skolen.
Sentrale emner i faget er:
- Sosial kompetanse - Demokratisk engasjement
- Ledelsesopplæring - Samfunnsforståelse
- Yrkesetikk - Skole- hjem- samarbeid
- Klasseledelse - Flerkulturell utfordringer
- Spesialpedagogikk - Mobbing
- Tverrfaglig arbeid - Basiskunnskaper
Et viktig mål med dette er at du som student skal lære å bli en aktiv bruker av kunnskap fra forskning og praksis. For at dette skal kunne fungere må lærerutdanningen på høgskoler og universiteter ha tett kontakt med praksisfeltet.