Profesjon Profesjonalitet Og Profesjonell

1) Alle profesjonsgrupper har en spesialisert kunnskapsbase.
2) De hjelper andre mennesker og yter tjenester samfunnet trenger.
3) De sørger for å opprettholde kvaliteten på sitt eget og profesjonsgruppens arbeid.
4) De har yrkesetiske retningslinjer å forholde seg til.