Laerer For Alle Elever

Før i tiden var det slik at læreren først og fremst hadde ansvar for ”sitt” fag og ”sin” klasse. Dette er nok den største forrandringen som er gjort i skolen de siste tiårene, at nå forventes det at alle lærere skal følge og ta et felles ansvar for alle skolens elever.
En stor grunn til denne utviklingen er at nå jobbes det masse i prosjekter og team på skolen for å kunne forbedre elevene for et samfunns- og arbeidsliv.
Dyktige lærere ser muligheter og forstår begrensinger, de setter seg inn i ny kunnskap, diskuterer den med kollegaer, vurdere den og forstår hvordan de kan anvende nye perspektiver i eget arbeid.
Hvordan skal lærerstudenter bli profesjonelle lærere?
Det er viktig å vite noe om hva som karakteriserer profesjoner, hvordan de utøver yrket sitt, og hvilke rammer de arbeider innenfor. Samtidig er det viktig å reflektere over hva som forventes i dagens samfunn.