Læreren som autorietet

Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp
I tidligere tider ble læreren automatisk oppfattet som en autoritet. I dagens skole må læreren gjøre seg fortjent til denne autoriteten.
Begrepet autoritet kan deles i 3 hoveddimensjoner:
1. Institusjons autoritet - er den autoriteten som følger med i å være ansatt som lærer uavhengig av personlige egenskaper eller kompetanse.)
2. Proffesjonsautoritet eller faglig autoritet - er lærerens profesjonelle kunnskaper og ferdigheter. Det kan derfor sies at det er den faglige autoriteten som er lærerens autoritet og som utgjør lærerens profesjonalitet.
3. Personlig autoritet. - har grunnlag i lærerens personlighet og bygger på hans elev syn, relasjonelle ferdigheter og lederkompetanse. Denne autoriteten må holdes ved like og bygges opp på nytt når det kommer nye elever.
Det er viktig at læreren fremstår med autoritet for å gjøre læringsmiljøet mere forutsigbart og tydelig. Samtidig som det gir elever og lærere bedre mulighet til å mestre de oppgavene som er forventet. Dette gir en tidsgevinst for en lærer med autoritet ved å unngå å repetere repetisjon av fagstoff og beskjeder p.g.a. bråk i klassen.
Foreldrene forventer at en lærer er en person som kan sitt fag og underviser på en profesjonell måte. I tillegg forventes det at læreren legger til rette for et trygt og stimulerende læringsmiljø der eleven deres får kunnskap og oppfølging etter ferdighetsnivået.
En lærer som er autoritær kan i noen sammenhenger oppfattes som skummel. Dette kan føre til at elever kan bli redde og miste troen på egne ferdigheter i faget. Det er derfor viktig at læreren oppfattes som en trygg og voksen person.
Autoritetens paradoks er at man ved å gi slipp på egen faglig autoritet, bidrar til å løfte elevenes egen ferdighet i faget. Autoriteten kan dermed gi en frigjørende effekt på barna.
Læreren må kunne lede klassen med læring som mål og finne den rette balansen på når man kan gi elevene kontroll og når det kreves at den er i Lærerens besittelse.
En ettergivende lærer er en person som sliter med å si nei. Elevene får bestemme mye og læreren fremstår som en utydelig leder. Det skaper usikkerhet og umotiverte elever i mangel på en som leder undervisningen. Den faglige autoriteten er en lærer som er opptatt av å ha en god relasjon til elevene samtidig som undervisningen og læring settes i sentrum. Blir læreren for opptatt av å ha en god relasjon med elevene går dette utover det faglige utbytte.
En maktesløs lærer har hverken fokus på det faglige eller elev. Denne personen har store problemer i rollen som lærer.