Kjennetegn Ved Kallsyrker

Et yrke kan betraktes som et kall, noe som kan føre til at man har personlige holdinger og verdier for hvordan man praktiserer et yrke. Lærer som yrke ble før i tide sett på som et kallsyrke, der man står i tjeneste til andre. Lønnen var derfor ble derfor lav, man mente at man tjente mye ved gleden av å lære barn.
I dag har det blitt slik at man skal holde en viss avstand til elevene. Dette blir en utfordring, for læreren skal kunne vise omsorg, det blir da en utfordring og ikke skape et personlig forhold til eleven.
Derfor er det viktig at læreren har en profesjonell avstand fra elevene. Læreren må derfor finne en god balanse mellom det å lære og utvikle eleven og vise omsorg.