Introduksjon Til Boken

Skolen er en organisasjon som:

• Utvikler seg i takt med samfunnet
• Består av; elever og foreldre, lærere og skoleledelse som bidrar til skolens drift

Å være lærer innebærer:

• Beherske en utfordrende praktisk virkelighet
• Samhandle og samarbeide med elever og kollegaer
• Kjennskap til forskning og teori som skaper god pedagogisk praksis