Fra Kall Til Yrke

På starten av 1800-tallet kom den første offentlige lærerutdanningene, undervisningen gikk i hovedtrekk ut på:
• Formidle krisen tro
• Fremme moralsk dannelse
Tiden forandret seg og kristendommen var ikke lenger det sentrale faget i læringen. Flere fag kom inn i bildet og lærerne skulle ikke lenger bare bruke undervisnings aktiviteter, men også ha tilsyn og følge opp elevene på fritiden.
Ca. på slutten av 1900-tallet ble det opprettet statlige lærerskoler og nye lover, som for eksempel at elevene skulle få valg- og fordypingsfag ved siden av de obligatoriske fagene, samt orden og oppførsels karakter.
Utviklingen fortsatte det ble opprettet en omfattende høyskolereform, noe som førte til at statlige og frittstående høyskoler ble stått sammen.
I dag ser vi at utviklingen har ført til at koblingen mellom kristendom og kristendom er fjernet.