Elevenes Emosjonelle Opplevelser I Undervisningen

2 sorter interesser:
Personlige interesser: Mer varige, slik som interesse for matematikk, forming, musikk el idrett.
Situasjonelle interesser: Er mer kortvarige og er knyttet til fag eller en aktivitet som fanger elevenes interesser i øyeblikket.

Interessen for et fag eller en oppgave øker når eleven opplever at han er kompetent. Angst er en følelsestilastand hvor man preges av utrygghet, redsel og bekymring. Noen er redde for å ikke leve opp til andres forventninger og noen kan ha angst knyttet til spesielle situasjoner. Lærere må hjelpe engstelige elever å sette seg realistiske mål og gi de positive tilbakemeldinger.