Bokens Mal

I denne boken blir det lagt stor vekt på at læreren må utvikle god kompetanse i fag og undervisning, kunnskap om elevene og det å kunne relatere til menneskene rundt seg i et profesjonelt kunnskap. Dette fordi det stadig stilles større krav til lærerne og hva slags situasjoner de kan komme opp i (f.eks. kan de måtte gå inn og være problem- og konfliktløsere).
Bøkene bruker forskning som viser at det er viktig med lærere som kan styre en klasse, sette gode mål for elevene og gi presise tilbakemeldinger. Dette er en avgjørende faktor for elvers læring og utvikling på skolen.
Det er også viktig at skolen ledelse oppfordrer til aktiv deltakelse for at skolen skal kunne innfri forventningene andre har til den.
Lærerne må forstå hva slags betydning skolen har i samfunnet, og de må kunne arbeide i forhold til de retningslinjene og verdiene skolen har. De må også kunne se hver enkelt elev sitt potensiale, og bruke forskjellene i kultur, sosial bakgrunn, evner og ferdigheter som en ressurs i utdanningen.