Betydningen Av Relasjonen Mellom Laerer Og Elev

Elever som opplever å bli godt likt av lærerne, vil mest sannsynlig både realisere sitt potensial for faglig læring, samtidig som slike positive skoleopplevelser bidrar positivt til elevens mer personlige og sosiale utvikling.

Anerkjennelse