Artikler

Her skal gruppene anmelde hver sin fagartikkel fra kompendiet. Anmeldelsen skal omfatte et kort refarat fra artikkelen.

  • Hva er tema?
  • Hvlike hovedargumenter fremføres?
  • Hva mener artikkelforfatteren?
  • Hvliken nytte kan dere ha av denne artikkelen?

Her kommer liste over artikler…