A Bli Laerer For Og Na

Samfunnet fører til stadig endring i skolen, detter er på grunn av materielle faktorer som:
• Økonomi
• Vitenskaplige fremskritt
• Kunnskapsvekst
• Teknologisk utvikling
Og kulturelle faktorer som:
• Hvordan vi tenker
• Hvordan vi omgås og innretter oss
Materielle og kulturelle forhold → vanligvis veves og spiller sammen i samfunnet
Hvorfor endrer materielle og kulturelle forhold seg?
Et aktuelt eksempel er ny teknologi er datamaskiner, mobiltelefoner og lignende. Dette er gjenstander som forandrer ulike måter vi:
• Samhandler
• Kommuniserer
• Lærer
Dette åpner muligheter for hvordan undervisningen og læring skal foregå.

Et annet aktuelt eksempel er pågående globaliseringsprosesser, faktorer som har stor innvirkning er:
• Reiser mer og møter nye kulturer
• Innvandring → Ny inspirasjon, nye perspektiver, problemløsing p.g.a. et flerkulturelt samfunn

Lærerens viktigste roller i dagens samfunn
• Planlegge og gjennomføre undervisning
• Tilrettelegge og følge opp elevens læring
• Samarbeide med kollegaer, lærere og skolens system
• Engasjere seg i skolen
Det forventes også at læreren skal følge med på utviklingen i skolen, lede læringen i klassen og se læringsaktivitetene som en større helhet. Ergo er lærerrollen mer enn bare å lære elevene, men læreren skal selv lære.
En annen måte å beskrive dette er å kalle lærere for profesjonelle yrkesutøvere og profesjonaliteten må stadig øke.