A Bli Laerer

Skolen er en organisasjon som utvikler seg i takt med det samfunnet. Økte forventninger stiller nye krav til læreryrket. Læreren må beherske en utfordrende praktisk virkelighet, samhandle med elever og kollegaer, utvikle yrkesetisk bevissthet, ha kjennskap til relevant forskning og teori for god pedagogisk praksis.